Her işte Besmele

Alemlerin yaratıcısı, tüm nefeslerin sahibi, olan ve olacak olan her işin Rabbi, bütün ilimlerin noksansız olarak sahibi, kemalatla muttasıf Subhan olan Allah (c.c) 'a hamd olsun. Allah'ın kulları arasından seçip üstün kıldığı, ahlakı ile numune-i ekber olan latif ve pak ruhun eseri Rasül-ü Ekrem Efendimiz Muhammed Mustafa'ya yaratılan bütün mahlukatı adedince salat ve selam olsun. 
Her işe hayır muradı ile başlamak niyetimdir. Bu blog fikri de böyle bir niyetin eseridir. İnsanlara faydalı olması amacıyla yazdığım yazılar ve paylaşımlar hakkında Allah doğruluktan ayırmasın ve yaptığımız bu işi bize dünyada ve ahirette hayırlı kılsın. Eksikliklerimizi kusurumuzu dil sürçmelerimizi ve yanlışlarımızı noksanlarımızı da affetsin inşallah. Hayırlara vesile olmasını temennisiyle...BİSMİLLAH


(Besmeleyle başlanmayan her önemli iş noksan kalır.) [Hadis-i Şerif -Beyhaki]
İlk yazılan, Besmeledir. Âdem aleyhisselama ilk gelen, Besmeledir. Müminler, Besmele yardımıyla Sırattan geçer. Cennet davetiyesinin imzası Besmele’dir. Euzübillahimineşşeytanirracim demek, Allah'ın rahmetinden uzak olan ve gazabına uğrayarak dünyada ve ahirette helak olan şeytandan, Allahü teâlâya sığınırım, korunurum, yardım beklerim. Ona haykırır, feryat ederim demektir. Bismillahirrahmanirrahim demek ise, her var olana, onu yaratmakla ve varlıkta durdurmakla, yok olmaktan korumakla iyilik etmiş olan Allahü teâlânın yardımı ile, bu işimi yapabiliyorum demektir.

(Besmele her kitabın anahtarıdır.) [Hatîb] 
(Besmeleyle yenen yemek bereketli olur.) [İbni Mace] 
(Yemeğe başlarken Allahü teâlânın adını anın, yani Besmele çekin! Başında Besmele çekmeyi unutan, hatırladığı zaman, “Bismillahi alâ evvelihi ve ahirihi” desin!) [Ebu Davud, Tirmizi, Hâkim] 
(Yemeğe başlayan kimse, Bismillahi desin. Bismillah demeyi unutursa hatırlayınca, “Bismillahi evvelehü ve âhirehü” desin.) [İbni Mace]
(Eve girerken Besmele çekilirse, şeytan, “Bu eve girmeme imkân yok” der, dönüp gider.) [Tibyan] 
(Besmeleyle yazı yazanın haceti kolaylaşır, Allahü teâlâ da razı olur.) [Deylemi] 
(Besmeleyle işe başlayanın günahları af olur.) [İ. Rafii] 
(Yemeği Besmeleyle yiyip, sonunda Elhamdülillah diyenin, daha sofra kalkmadan günahları affolur.) [Taberanî] 
(Sıkıntıya düşen, “Bismillahirrahmanirrahim ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm” derse, her türlü sıkıntıdan kurtulur.) [Deylemi] 
(Amel defterinde 700 Besmele bulunanı Allahü teâlâ Cehennemden çıkarır.) [Tergib-us-salat] 
(Bin kere Besmele okuyanın dört bin büyük günahı af olur.) [Tergib-us-salat] 
(Besmele yazılı bir kâğıdı yerden kaldıran, sıddıklardan yazılır.) [Tergib-us-salat] 
(Besmelesiz koku sürünen, şeytanlara da koku sürmüş olur.) [İbni Sünni] 
(Şeytandan korunmak için, yemeğe Besmeleyle başlayın!) [Taberanî] 
(Su içerken Besmele çek, bitince de Elhamdülillah de ve üç nefeste için!) [İbni Sünni] 
(Şeytandan korunmak için yemek yerken, istirahat ederken ve gece yatarken Besmele çekin!) [Taberanî] 
(Helaya girerken çekilen Besmele, cinlerin gözüne perde olur, avret yerini göremezler.) [Tirmizî]
(Kapısını besmeleyle kapatan şeytandan korunur. Bir çubukla da olsa kapları Besmeleyle örtün!) [İ. Hibban] 
(Şeytan, Besmele çekilmemiş yemeği kendine helâl görür.) [Müslim] 
(Şeytandan korunmak için, eve girerken selam verin ve yemeği besmeleyle yiyin!) [Taberanî] 
(Eve girerken Besmele çekilirse, şeytan, “Bu eve girmeme imkân yok” der, dönüp gider.) [Tibyan] 
(Evden çıkarken “Bismillahi, tevekkeltü alallah, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah” diyen, tehlikelerden korunur ve şeytan ondan uzaklaşır.) [Tirmizi] 

Popüler Yayınlar

Son Yorumlar